Mẫu Trích Biên Bản Họp Chi Bộ (4 Mẫu)

... CHI BỘ ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỘI LẦN THỨ ………… * ………., ngày … mon … năm 20…. BIÊN BẢNĐại hội Chi bộ ……………………… khoá …………… (nhiệm kỳ …………….)Đại hội Chi bộ ……………. ... vẫn nghe report tổng kết nhiệm kỳ qua cùng phương phía trách nhiệm công tác làm việc nhiệm kỳ ……………. của Chi cỗ, vì đồng chí ………………… trình bày trước Đại hội. Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, gồm các chủ kiến ... Chi bộ ……………………… khoá …………… (nhiệm kỳ …………….)Đại hội Chi bộ ……………. khoá ……… (nhiệm kỳ ………… ) đã họp ngày …… mon ……. năm 20…… Đại hội có mặt ……đảng viên trên toàn bô ……đảng viên được triệu...

Bạn đang xem: Mẫu Trích Biên Bản Họp Chi Bộ (4 Mẫu)


*

*

Tài liệu MẪU TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về vấn đề đề xuất xét Tặng Ngay Kỷ niệm chương thơm “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch với Đầu bốn Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen thưởng potx


... Mẫu số 2 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc (1) Tỉnh (thành phố), ngày …. mon …. năm …… TRÍCH BIÊN BẢN HỌP ... Hội đồng đã họp: Phân tích, tiến công Chi tiêu tích của những cá nhân, Hội nhất quán trí ý kiến đề xuất Tặng Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch cùng Đầu tư Việt Nam” cho …………cá thể. Cuộc họp chấm dứt ... hoạch với Đầu tứ. Thời gian:………. giờ………. phút, ngày………… tháng năm Địa điểm: ……………… Chủ trì cuộc họp: Đ/c…………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT………………… (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT) …………………………………………………...

Xem thêm:


*

*

*

... văn:Làm biên bản cuộc họp 1. gọi học sinh hiểu biên bản đại hội chi nhóm (sách giáo khoa).Thđọng tư ngày 24 mon 11 năm 20102. Thảo luân team >Trả lời câu hỏia .Chi nhóm lớp 5A ghi biên bản để ... hoàn thành biên bản có điểm gì tương đương, điểm gì không giống bí quyết bắt đầu và kết thúc đơn?c. Nêu cầm tắt hầu như điều cần ghi vào biên bản. Ghi nhớ:1. Biên bản là văn uống bản khắc ghi câu chữ một cuộc họp hoặc ... nhớ vào biên bạn dạng. Những vấn đề cần ghi ghi nhớ vào biên bản: -Thời gian, vị trí họp, yếu tố tham dự, chủ toạ, thỏng kí. - Nội dung họp: Diễn trở nên, bắt tắt các chủ kiến tóm lại của cuộc họp, chử...
... LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết nhờ vào gần như kiến thức vẫn học về biên bản một cuộc họp để triển khai được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - ... - GV ghi đề bài bác lên bảng. Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi nhóm. - Cho HS phát âm gợi ý vào SGK. - Cho HS đọc 3 phần chính của biên bản buổi họp. - Cho HS làm ... hoặc họp lớp, họp chi team. - Biết trình diễn một biên bản đúng nguyên tắc. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phú ghi 3 phần chính của biên bản một cuộc họp. III. Các chuyển động dạy- học: Hoạt đụng...