Nói ' Tôi K Biết Nói Tiếng Anh In English With Examples

Khi tôi test nói giờ Venda lần thứ nhất trong quá trình rao giảng, một thiếu phụ Venda đáp lại: “Tôi ko nói được giờ đồng hồ Anh”.

Bạn đang xem: Nói ' Tôi K Biết Nói Tiếng Anh In English With Examples


When I first tried to lớn speak Venda in the public witnessing work, a Venda lady replied: “I don’t speak English.”
Seth Oppong, chủ tịch Giáo hạt Abomosu trong Phái bộ Truyền Giáo Ghana Accra West nói: “Hầu hết phụ nữ thành niên ở các thị trấn cùng làng mạc của chúng tôi ko nói được tiếng Anh.
“Most adult women in our towns & villages vì chưng not speak English,” says Seth Oppong, president of the Abomosu District in the Ghana Accra West Mission.
Khi tôi mang đến tôi ko nói được 1 từ bỏ tiếng Pháp cùng tôi hình như vẫn phát âm được anh ấy sẽ nói về loại gì.
When I arrived I didn"t speak a word of French, and I still seemed khổng lồ understand what it was he was saying.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, dẫu vậy tôi đang không nói tiếng Pháp kể từ lúc tôi được dấn làm nhỏ nuôi vào một mái ấm gia đình nói tiếng Anh lúc còn nhỏ.
French was my first language, but I hadn’t spoken it since I was adopted into an English-speaking family as a small child.
Không tất cả ai nghe nói cho trị trấn Yarome cả, vì vậy tôi đúng là ở xứ lạ quê người, không nói được bao nhiêu tiếng Anh, và lại chỉ tất cả ít tiền túi.
No one had heard of Yarome, so there I was in a strange country, speaking hardly any English and with not much money.
Và bọn chúng tôi phát hiện ông ta là người La- tinh, không nói được giờ đồng hồ Anh, không gồm tiền, ông đã lang thang trên phố nhiều ngày liền, đói lả, với đã ngất xỉu bởi quá đói.
And we found out that he was Hispanic, he didn"t speak any English, he had no money, he"d been wandering the streets for days, starving, & he"d fainted from hunger.
Và bọn chúng tôi phát hiện nay ông ta là tín đồ La-tinh, không nói được giờ đồng hồ Anh, không tất cả tiền, ông đang lang thang trê tuyến phố nhiều ngày liền, đói lả, và đã ngất xỉu xỉu bởi quá đói.
And we found out that he was Hispanic, he didn"t speak any English, he had no money, he"d been wandering the streets for days, starving, & he"d fainted from hunger.

Xem thêm:


Khi bọn chúng tôi hỏi chị ấy về các câu được tô đậm thì chị ấy nói: ‘Ồ, đó là đều câu làm cho tôi cảm động không ít và tôi vẫn không lúc nào hiểu được trọn vẹn bằng tiếng Anh.
When we asked her about the highlighted verses, she said: ‘Oh, those are verses that touched my heart deeply which I had never fully understood in English.
Anh ấy đang rất mong nói mang đến tôi biết đó nguyên nhân là sự nổi tiếng của ông ta về nhân quyền. Buộc phải anh ta không thể lạng lẽ được nữa
He wanted very, very much to lớn tell me that it was only because of his well-known stand on human rights that he couldn"t keep quiet any longer.
Nói thiệt tôi còn gọi được nếu cách ra không tất cả tiếng nhạc, nhưng cầm cố quái làm sao anh lại chọn nhạc cổ xưa khi mình xuất hiện?
You know, I can understand coming out lớn no music, but why in the world would you choose classical music as your entrance?
Anh chẳng nói gì có tác dụng tôi thấy dễ chịu được đâu... Vày tôi không bao gồm tiếng nói gì trong vấn đề này cả, Frank ạ.
There"s nothing you can say that"s gonna make me feel good... Because I have no say in any of this, Frank.
Tôi không nói giờ Anh giỏi lắm, và đôi khi tôi không thiệt sự hiểu hồ hết gì tôi nghe được tận nơi thờ vào trong ngày Chúa Nhật.
I don’t speak English very well, & sometimes I don’t really understand what I hear at church on Sunday.
Từ Thụy Điển đến Palau, những tác giả và dịch mang gửi đến cho tôi hầu như tác phẩm bọn họ tự xuất bản và cả những phiên bản thảo chưa từng được thi công mà các nhà xuất bạn dạng nói tiếng Anh chưa chắt lọc hoặc không còn được xuất bản nữa mang đến tôi vinh dự được quan sát ngắm những quả đât tưởng tượng tuyệt diệu đó.
From Sweden to Palau, writers and translators sent me self-published books and unpublished manuscripts of books that hadn"t been picked up by Anglophone publishers or that were no longer available, giving me privileged glimpses of some remarkable imaginary worlds.
Không một ai hiểu được một ngày nào đó, tôi đã được kêu gọi là một trong những Vị Thẩm Quyền Trung Ương và cần nói giờ Anh”.
Nobody knew that one day I was going khổng lồ be called to be a General Authority and need to speak English,” he says.
Bây giờ, nhằm tôi nói thử theo phong cách này, nếu tôi gặp mặt một fan Hà Lan chỉ nói được nhất tiếng Hà Lan, một người hoàn toàn có thể chữa ung thư liêu tôi rất có thể dừng anh ta lại trong việc bước vào đại học Anh tuyệt không?
Now let me put it this way: if I met a monolingual Dutch speaker who had the cure for cancer, would I stop him from entering my British University?
Anh ta dang rộng lớn tay ra với nói tiếng Pháp cấp tốc hơn tới mức tôi không thể hiểu tuy vậy tôi gồm nghe được ngữ điệu.
He was waving his other hand wildly và speaking French much faster than I could understand, though I got its tone.
Tuy nhiên, gần đây tôi đang nói chuyện với đào tạo và giảng dạy viên nổi tiếng của ngôi trường BYU là Lavell Edwards về kế hoạch của trận đấu, thì ông ấy nói: “Tôi không quan tâm đến hành cồn nào anh quyết định để triển khai miễn là chúng ta ghi được bàn chiến thắng mà thôi!”
However, I recently spoke with BYU’s legendary coach LaVell Edwards about our trò chơi plans, and he said, “I didn’t care what play you called just as long as we scored a touchdown!”
Thời điểm tất cả chúng tôi bước đầu nói tiếng Mã Lai, anh ta sẽ được cải thiện chất lượng sinh hoạt, với nếu điều này không diễn ra, thì kế tiếp điều gì sẽ diễn ra?
The moment we all start speaking Malay, he is going to have an uplift in the standard of living, & if doesn"t happen, what happens then?
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M