Nhân 2 Ma Trận Trong Excel

Excel đến annexsport.store 365 Excel mang đến annexsport.store 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm MMULT trả về tích ma trận của nhì mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Bạn đang xem: Nhân 2 Ma Trận Trong Excel


Lưu ý: Nếu bạn có phiên bạn dạng hiện tại của annexsport.store 365, thì bạn chỉ việc nhập công thức vào ô bên trên cùng phía trái của dải ô đầu ra, rồi thừa nhận ENTER để chứng thực công thức là công thức mảng động. Trường hợp không, công thức buộc phải được nhập bên dưới dạng phương pháp mảng vượt tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập phương pháp vào ô trên cùng phía bên trái của dải ô đầu ra, rồi dấn CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác nhận. Excel chèn vết ngoặc nhọn ở đầu với cuối phương pháp giúp bạn. Để biết thêm tin tức về bí quyết mảng, hãy xem mục hướng dẫn và lấy một ví dụ về phương pháp mảng.


Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có những đối số bên dưới đây:

array1, array2 Bắt buộc. Những mảng mà bạn muốn nhân.

Chú thích

Số cột trong array1 phải thông qua số hàng trong array2 và cả nhị mảng chỉ được chứa số.

Mảng 1 cùng mảng 2 có thể là gồm dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

Xem thêm: Những Câu Cap Để Tiểu Sử Facebook Về Tình Yêu, Tiểu Sử Facebook Hay Cho Profile Cực Chất

Số cột trong array1 không giống với số hàng trong array2.

Mảng tích số ma trận a của nhị mảng b và c là:

*

trong đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

Ví dụ 1

*

Ví dụ 2

*

Bạn cần nhập bí quyết ở bên trên làm công thức mảng để phương pháp đó hoạt động chính xác. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có đăng ký hiện annexsport.store 365; trường hợp không, hãy nhận Ctrl+Shift+Enter. Nếu cách làm không được nhập dưới dạng bí quyết mảng, một kết quả duy độc nhất vô nhị được trả về.

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.