Bài 4: các kiểu dữ liệu trong lập trình c

Kiểu dữ liệu / Data type là gì?

Trong xây dựng C/C++ (hoặc những ngôn ngữ khác), hình trạng dữ liệu đó là phần xác minh các giá bán trị nhưng một biến hoàn toàn có thể nhận hay giá bán trị nhưng một hàm rất có thể trả về.

Bạn đang xem: Bài 4: các kiểu dữ liệu trong lập trình c

Kiểu dữ liệu của một biến, xác định kích thước (số byte) của trở thành đó.

Có 4 kiểu dữ liệu trong lập trình sẵn C/C++ là: Kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu enum, dạng hình void với kiểu tài liệu nâng cao.

Kiểu tài liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu cơ bản là kiểu tài liệu số học, hoàn toàn có thể là số nguyên (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguyên (integer)

Với kiểu tài liệu số nguyên (integer) ta có các loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá chỉ trị
char1 byte-128 cho tới 127 hoặc 0 cho tới 255
unsigned char1 byte0 cho tới 255
signed char1 byte-128 tới 127
int2 hoặc 4 bytes-32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned int2 hoặc 4 bytes0 tới 65,535 hoặc 0 cho tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 tới 32,767
unsigned short2 bytes0 cho tới 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned long4 bytes0 cho tới 4,294,967,295

Cùng là tài liệu kiểu số học mà lại ta lại có nhiều kiểu không giống nhau. Câu hỏi này giúp tiết kiệm bộ nhớ là linh động hơn trong bài toán lưu dữ liệu.

Xem thêm:

Ví dụ khi lưu lại tuổi một fan ta chỉ cần dùng phong cách char hoặc unsigned char. Vừa tiết kiệm bộ lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo có thể lưu toàn bộ các tuổi hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng với trường hợp dữ liệu lớn hơn, như số người trong một đất nước thì lên đến mức con số hàng triệu. Cho nên vì thế ta phải thực hiện loại dữ liệu khác như int

Kiểu số thực (float)

Tương tự với kiểu dữ liệu số thực (dấu phẩy động) ta cũng đều có các nhiều loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá chỉ trịĐộ chủ yếu xác
float4 byte1.2E-38 tới 3.4E+386 địa điểm thập phân
double8 byte2.3E-308 tới 1.7E+30815 vị trí thập phân
long double10 byte3.4E-4932 tới 1.1E+493219 địa chỉ thập phân

Code ví dụ:

#include #include int main() int age = 25; int population = 85000000; // 85 triệu printf("Age: %d - Population: %d ", age, population); float pi = 3.14; // quý giá số pi printf("pi: %f ", pi); printf("Storage kích cỡ for int : %d ", sizeof(int)); // kích thước kiểu int printf("Storage form size for float : %d ", sizeof(float)); // kích thước kiểu float return 0;Kết quả:

*

Kiểu tài liệu Enum

Kiểu tài liệu Enum trong ngôn từ C hay còn được gọi là kiểu tài liệu cố định, kiểu liệt kê. Quý hiếm của một Enum chỉ có thể nhận quý giá là một số các số nguyên mang đến trước.

Kiểu Enum này khá giống với mẫu mã Enum trong Java, Node.js hay Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng khẳng định không có giá trị làm sao (không đề xuất là null).

Nó được sử dụng trong các trường phù hợp sau đây:

Kiểu trả về của một hàm: lúc 1 không trả về dữ liệu gì thì hàm đó gồm kiểu void

Ví dụ:

void hello() printf("hello world");Hàm với tham số void (tức là hàm không tồn tại tham số đầu vào)Ví dụ: 2 bí quyết viết dưới đây tương đương nhau:

void hello() printf("hello world");// tương tự vớivoid hello(void) printf("hello world");Con trỏ phong cách void void * được dùng để làm tham chiếu thới add của một đối tượng người dùng (chứ ko phải là 1 trong những kiểu dữ liệu mới. Phần này hơi khó khăn hiểu mình sẽ có bài riêng)

Kiểu tài liệu nâng cao

Các kiểu dáng dữ liệu cải thiện của C gồm:

Con trỏ (pointer)Kiểu mảng (array)Kiểu cấu tạo (structure)Kiểu unionKiểu hàm (function)

Kiểu tài liệu boolean

Kiểu bool, boolean trong lập trình sẵn C/C++

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có loại dữ liệu string (text) dùng để làm hiển thị văn bản. Để hiển thị những giá trị mẫu mã text/string, ta sử dụng kiểu char. Thực chất char vẫn là loại số, nhưng phụ thuộc vào giá trị mà nó được gọi thành các ký tự vào bảng mã ASCII. Một đoạn text/string trong C/C++ sẽ là 1 mảng char

Ví dụ số 32 khớp ứng với vết cách, 48 tương ứng với cam kết tự "0", 65 tương ứng với ký tự "A".

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta yêu cầu mảng char khớp ứng là <104, 101, 108, 108, 111>

Kiểu bool

Trong thiết kế C, thực chất bool đó là kiểu integer (0 tức là false, khác 0 tức là true)