Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel

CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖIA. Hàm Left()Hàm Left() vào Excel là trong những hàm cơ bạn dạng trong Excel dùng làm xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về công thức và cách sử dụng của hàm Left trong Excel.Video gợi ý tự học Excel - bài 4 - Hàm cách xử lý chuỗi Left Right Mid
Video lý giải tự học tập Excel - bài xích 4 - Hàm cách xử lý chuỗi Left Right Mid1. Chức năng của hàm Left() trong Excel
Hàm Left() dùng để lấy ra n ký tự từ phía bên trái của chuỗi (Text).
2. Kết cấu của hàm Left vào ExcelLEFT(Chuỗi ,)Giải thích:
Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự đề nghị lấy ra.

Bạn đang xem: Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel

Số cam kết tự: Là số cam kết tự muốn mang ra từ bên trái của Chuỗi sẽ cho.Lưu ý:Số ký tự kéo ra phải lớn rộng hoặc bằng không.Nếu số ký tự kéo ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự lôi ra bỏ trống thì nó được gán cực hiếm mặc định là 1.3. Lấy ví dụ như về hàm Left() trong ExcelVí dụ 1:LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = TinHàm Left() sẽ lấy ra 3 cam kết tự từ phía trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.B. Hàm Right()1. Tác dụng của hàm Right() vào ExcelHàm Right() dùng để mang ra n ký kết tự từ bỏ bên bắt buộc chuỗi (Text).2. Công thức của hàm Right() trong ExcelRIGHT (Chuỗi, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự yêu cầu lấy ra.Số cam kết tự: Là số ký kết tự muốn kéo ra từ bên đề nghị của Chuỗi vẫn cho.Lưu ý:Số ký tự kéo ra phải lớn rộng hoặc bằng không.Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Right() sẽ trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự lôi ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.3. Ví dụ như về hàm Right() trong Excel
Ví dụ 1:RIGHT
(“Tin Hoc Van Phong”,4) = PhongHàm Right() sẽ lấy ra 4 cam kết tự trường đoản cú bên bắt buộc chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: sử dụng Hàm Left() với Right()Cho bảng dữ liệu sau. Hãy điền hiệu quả vào cột Mã PB với Số hiệu. Biết rằng:+ Mã PB là 3 ký kết tự đầu của Mã NV+ Số hiệu là 3 cam kết tự cuối của Mã NV

Ví dụ bí quyết của hàm Left() cùng Right() vào Excel

Kết quả vận dụng Công thức của hàm Left() với Right() vào Excel

Quảng cáo


C. Hàm Mid()1. Chức năng của hàm Mid() vào Excel
Hàm Mid() dùng để mang ra n ký kết tự của chuỗi (Text) từ ngay lập tức vị trí bắt đầu được chỉ định2. Cấu trúc của hàm Mid() trong ExcelMID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự đề nghị lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí ban đầu để mang n ký tự từ trong chuỗi vẫn choSố cam kết tự: Là số ký tự muốn mang ra từ ngay vị trí ban đầu của Chuỗi đã cho.

Xem thêm:

Lưu ý:Nếu địa điểm bắt đầu lớn rộng độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về "" (văn bản trống).Nếu địa chỉ bắt đầu nhỏ rộng độ dài văn bản, cơ mà vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.3. Ví dụ như về hàm Mid() vào ExcelVí dụ 1:Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = HocHàm Mid() sẽ lôi ra 3 ký kết tự tự vị trí ban đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.D. Hàm Len()1. Chức năng của hàm Len() vào ExcelHàm Len() dùng để đếm chiều nhiều năm (số ký kết tự) của chuỗi (Text)2. Kết cấu của hàm Len() vào ExcelLEN(Chuỗi)Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa những ký tự buộc phải đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.3. Lấy ví dụ về hàm Len() vào ExcelVí dụ 1:Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17Hàm Len() sẽ đếm tổng số ký tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: phối hợp sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len().Cho bảng tài liệu sau. Hãy sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền hiệu quả vào những cột Loại, Mã Hàng cùng Công Suất. Biết rằng:+ Loại là 1 trong những ký tự đầu của Mã SP+ Mã Hàng là các ký tự lắp thêm 2, 3, 4 của Mã SP+ Công Suất là những ký từ từ thiết bị 6 đến hết của Mã SP
*

Kết hòa hợp sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len()Hướng dẫn
: phụ thuộc vào mô tả ta có:+ Cột Loại: là 1 trong những ký từ đầu của Mã SP. đề nghị lấy 1 ký tự nằm sát trái nên vận dụng hàm Left() trong Excel vào cách làm tại ô B3 = Left(B3,1) => A+ Cột Mã Hàng: Là các ký tự đồ vật 2, 3, 4 của Mã SP. Như vậy ta đề xuất lấy các ký tự thiết bị 2, 3, 4 nằm tại giữa vào Mã SP. Áp dụng hàm Mid() vào Excel vào công thức tại ô C3 = Mid(C3,2,3) => JAN+ Cột Công Suất: Là các ký tự từ thứ 6 cho đến khi hết của Mã SP. Lấy các ký tự sinh sống bên yêu cầu nên áp dụng hàm Right() trong Excel. Nhưng vị chiều nhiều năm của Mã SP ở từng ô khác nhau. Ví dụ: Ô A3 gồm chiều nhiều năm của chuỗi là 8, còn ô A4 lại có chiều nhiều năm của chuỗi là 9. đề xuất phải áp dụng thêm hàm Len() kết hợp với hàm Right() để đưa giá trị công suất trong Mã SP. Công thức tại ô D3 = Right(D3, len(A3) – 5)) => 6.5.Trong kia Len(A3) để đếm tổng chiều dài các ký tự của ô A3 (= 8) rồi kế tiếp trừ (- 5) 5 ký kết tự cố định và thắt chặt bên trái (AJAN_) ta sẽ được số ký kết tự đề xuất lấy đến hàm Right() là 3.
*

Kết trái áp dụng các hàm bên trên vào phương pháp tại các ôVIDEO HƯỚNG DẪN HÀM XỬ LÝ CHUỖI
Chúc chúng ta thành công!Tag: hàm xử trí chuỗi, yêu thích xu ly chuoi, hàm left, tê mê left, hàm right, đắm đuối right, hàm xử trí chuỗi trong excel, say đắm xu ly chuoi vào excel, hàm left vào excel, hàm right trong excel, ham left vào excel, say đắm right trong excel, hàm len, say mê len, hàm len vào excel, mê man len trong excel