Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy giao dịch thanh toán tạm ứng là triệu chứng từ kế toán phát hành kèm theo Thông bốn 200, thông tứ 133, thông tư 107 liệt kê các khoản tiền đã nhận được tạm ứng và những khoản đã đưa ra của tín đồ nhận tạm thời ứng, làm căn cứ thanh toán giao dịch số tiền trợ thì ứng và ghi sổ kế toán. Sau khi lập xong xuôi giấy thanh toán tiền trợ thời ứng, kế toán thanh toán giao dịch chuyển mang lại kế toán trưởng rà soát xét và chủ tịch doanh nghiệp duyệt.

Bạn đang xem: Giấy thanh toán tiền tạm ứng


Giấy giao dịch tiền nhất thời ứng

1. Mẫu giấy giao dịch tiền lâm thời ứng theo Thông tư 2002. Mẫu mã giấy giao dịch tiền tạm thời ứng theo Thông tư 1333. Mẫu giấy giao dịch thanh toán tiền trợ thì ứng theo Thông tư 1074. Gợi ý lập Giấy thanh toán tiền nhất thời ứng

4. Hướng dẫn lập Giấy thanh toán giao dịch tiền tạm ứng

1. Góc trên phía bên trái của Giấy giao dịch thanh toán tiền tạm bợ ứng ghi rõ tên đơn vị, tên phần tử nơi tín đồ tạm ứng làm việc.2. Ghi rõ bọn họ tên, thành phần làm việc của người thanh toán.3. Bảng kê thanh toán: căn cứ vào chỉ tiêu của cột A để ghi nội dung tương xứng vào cột 1 như sau:Mục I - Số tiền nhất thời ứng: bao gồm số tiền lâm thời ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này:+ Mục 1: Số tạm bợ ứng các kỳ trước chưa bỏ ra hết, ghi số tiền tương xứng sang đứng thảng hàng tại cột 1.

Xem thêm:


+ Mục 2: Số nhất thời ứng kỳ này: căn cứ vào các phiếu đưa ra tạm ứng nhằm ghi, mỗi phiếu bỏ ra ghi 1 dòng.Mục II - Số tiền sẽ chi: địa thế căn cứ vào các chứng từ giá cả của bạn nhận tạm bợ ứng nhằm ghi vào mục này. Mỗi triệu chứng từ ngân sách ghi 1 dòng.Mục III - Chênh lệch: Là số chênh lệch thân Mục I cùng Mục II.+ giả dụ số trợ thì ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III, số tiền khớp ứng bên cột 1 thông qua số tiền mục I - Số chi phí mục II.+ Nếu đưa ra quá số tạm ứng ghi vào trong dòng 2 của Mục III, số tiền tương xứng bên cột 1 ngay số tiền mục II - Số chi phí mục I.Sau khi lập kết thúc giấy thanh toán tiền trợ thời ứng, người thanh toán chuyển mang lại kế toán thanh toán hoàn thiện những nội dung theo trình độ kế toán. Kế toán giao dịch chuyển cho kế toán trưởng rà soát xét và chủ tịch doanh nghiệp (người có thẩm quyền) duyệt. Giấy thanh toán giao dịch tiền tạm thời ứng kèm theo hội chứng từ gốc được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.Mời bạn đọc cùng đọc thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu số 01 - TT: Phiếu thuMẫu số 02 - TT: Phiếu chi mới nhất 2020
mẫu mã số 08b-TT: Bảng kiểm kê quỹ (dùng đến ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý) ban hành theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC
*
mẫu 05-TT, C42-BB - Giấy đề nghị thanh toán mới nhất Hướng dẫn biện pháp lập giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tứ 107, Thông bốn 200, Thông tư 79 mẫu số 08a-TT: Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND Biên phiên bản kiểm kê quỹ sử dụng cho đồng vn theo Thông bốn 133