ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

*

+ (Delta ABC) bao gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) nên (DE) là con đường vừa đủ của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ Nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Đường trung bình của tam giác

Đường vừa đủ của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) có (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) cần (EF) là mặt đường mức độ vừa phải của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng tân oán thường xuyên gặp

Dạng 1: Chứng minh những hệ thức về cạnh với góc. Tính những cạnh và góc.

Pmùi hương pháp:

Sử dụng đặc thù con đường mức độ vừa phải của tam giác cùng hình thang.


+ Đường trung bình của tam giác thì tuy nhiên song cùng với cạnh thứ bố cùng bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường vừa phải của hình thang thì tuy nhiên tuy vậy cùng với nhị lòng với bằng nửa tổng nhì lòng.

+ Đường trực tiếp đi qua trung điểm một cạnh của tam giác cùng tuy vậy tuy vậy với cạnh sản phẩm nhị thì đi qua trung điểm cạnh sản phẩm tía.

Xem thêm:

+ Đường trực tiếp đi qua trung điểm một ở bên cạnh của hình thang với song tuy nhiên cùng với nhị lòng thì đi qua trung điểm ở kề bên sản phẩm nhị.

Dạng 2: Chứng minch một cạnh là con đường vừa phải của tam giác, hình thang.

Pmùi hương pháp:

Sử dụng quan niệm mặt đường trung bình của tam giác cùng hình thang.

+ Đường vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

+ Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm nhị ở kề bên của hình thang.


Mục lục - Toán thù 8
CHƯƠNG 1: PHÉP. NHÂN VÀ PHÉP.. CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1: Phxay nhân đối chọi thức cùng với đa thức, nhiều thức cùng với nhiều thức
Bài 2: Những hằng đẳng thức kỷ niệm
Bài 3: Các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
Bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi cách thức đặt nhân tử chung
Bài 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp team hạng tử
Bài 7: Phối hận thích hợp nhiều phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử
Bài 8: Chia đơn thức mang đến đối chọi thức
Bài 9: Chia nhiều thức một thay đổi đã thu xếp
Bài 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Rút ít gọn gàng phân thức đại số
Bài 3: Qui đồng mẫu thức các phân thức
Bài 4: Cộng, trừ những phân thức
Bài 5: Nhân, phân chia những phân thức hữu tỉ
Bài 6: Biến thay đổi những phân thức hữu tỉ
Bài 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Mlàm việc đầu về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và biện pháp giải
Bài 3: Pmùi hương trình tích
Bài 4: Phương thơm trình cất ẩn làm việc chủng loại
Bài 5: Giải bài xích tân oán bằng cách lập phương thơm trình
Bài 6: Ôn tập chương thơm 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Liên hệ giữa sản phẩm trường đoản cú và phxay cộng
Bài 2: Liên hệ thân thiết bị tự với phép nhân
Bài 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Phương thơm trình đựng dấu quý giá hoàn hảo và tuyệt vời nhất
Bài 5: Ôn tập chương thơm 4: Bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
Bài 1: Tứ đọng giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Đường vừa đủ của tam giác, hình thang
Bài 4: Đối xứng trục
Bài 5: Hình bình hành
Bài 6: Đối xứng trọng tâm
Bài 7: Hình chữ nhật
Bài 8: Hình thoi
Bài 9: Hình vuông
Bài 10: Ôn tập cmùi hương 5: Tứ đọng giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1: Đa giác, nhiều giác gần như
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích S tam giác
Bài 3: Diện tích hình thang, diện tích S hình thoi
Bài 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí hòn đảo với hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 2: Tính chất mặt đường phân giác của tam giác
Bài 3: Hai tam giác đồng dạng
Bài 4: Trường thích hợp đồng dạng đầu tiên
Bài 5: Trường đúng theo đồng dạng sản phẩm nhị
Bài 6: Trường đúng theo đồng dạng vật dụng ba
Bài 7: Các ngôi trường hòa hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 8: Ôn tập cmùi hương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP. ĐỀU
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 3: Hình lăng trụ đứng
Bài 4: Hình chóp phần lớn, hình chóp cụt đầy đủ
Bài 5: Ôn tập cmùi hương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
*

*

Học toán thù trực con đường, tìm tìm tư liệu tân oán cùng chia sẻ kỹ năng tân oán học.