CÁCH GHÉP ĐỒ ĐTCL MÙA 5 TỪ A

Đã gồm vài ba sự đổi khác về lắp thêm Đấu Trường Chân Lý – Vô Hạn Thiên Hà II. Sẽ gồm một vài món sản phẩm công nghệ new và bạn nghịch cũng đề nghị nói lời từ giã với cùng một vài ba món đồ rất gần gũi vốn nối sát tự mùa 1 cho đến giờ. Bạn rất cần phải nắm vững các thông số mới của các sản phẩm. Trang bị sẽ ảnh hưởng khá Khủng mang lại bí quyết hiện ra cần phần nhiều đội hình mạnh mẽ nhất DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà 2 này. Để biết hầu như biến hóa về trang bị trong DTCL mùa 3 này, bạn hãy coi nội dung bài viết mình ở sau đây nhé.

Bạn đang xem: Cách Ghép Đồ Đtcl Mùa 5 Từ A

Công thức ghxay vật dụng DTCL mùa 3

Công thức ghép Kiếm B.F

*

• Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.• Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.• Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.• Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.• Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.• Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.• Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.• Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.• Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Gươm Của Vua Vô Danh.

Công thức ghnghiền Gậy Quá Khổ

*

• Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.• Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Tbỏ Rabadon.• Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.• Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.• Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thỏng Morello.• Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.• Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.• Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.• Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá.

Công thức ghxay Cung Gỗ

*

• Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.• Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh hao.• Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.• Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.• Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.• Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.• Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám.

Công thức ghxay Găng Đấu Tập

*

• Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.• Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.• Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.• Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.• Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.• Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.• Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Tdiệt Ngân.• Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái Tyên Hắc Tinc.

Xem thêm: Gõ Phân Số Trong Word 2010, 2013, 2016, 2019, Cách Viết Phân Số Trong Word

Công thức ghxay Đai Khổng Lồ

*

• Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.• Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.• Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.• Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.• Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.• Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.• Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.• Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Áo Giáp Hộ Vệ.

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần

*

• Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin.• Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.• Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.• Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.• Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ đọng.• Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tlặng Băng.• Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.• Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binch Tinch Tú.

Công thức ghxay Giáp Lưới

*

• Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.• Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.• Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.• Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.• Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.• Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.• Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.• Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Huy Hiệu Nổi Loạn.

Công thức ghxay Áo Choàng Bạc

*

• Áo Choàng Bạc Bẽo + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.• Áo Choàng Bội Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.• Áo Choàng Bội Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.• Áo Choàng Bội Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tdiệt Ngân.• Áo Choàng Bạc Bẽo + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.• Áo Choàng Bạc đãi + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.• Áo Choàng Bạc Bẽo + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.• Áo Choàng Bội nghĩa + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.• Áo Choàng Bội Bạc + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinc.

Công thức ghxay Siêu Xẻng

*

• Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.• Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.• Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.• Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinch.• Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.• Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binch Tinch Tú.• Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.• Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinch.• Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinh Tồn.