Bài 1 Trang 9 Toán 12 - Giải Bài Tập Trang 9

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) sắp tới xếp những điểm xi theo máy tự tăng dần và lập bảng phát triển thành thiên

+) nhờ vào bảng thay đổi thiên để kết luận khoảng đồng đổi mới và nghịch biến hóa của hàm số trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, ví như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) với (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến đổi trên (left( -7; 1 ight).)


Bạn đang xem: Bài 1 Trang 9 Toán 12 - Giải Bài Tập Trang 9

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng vươn lên là thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) với (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch trở nên trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) với (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến đổi trên khoảng tầm (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch thay đổi trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

annexsport.store*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

Các bài xích liên quan: - bài xích 1. Sự đồng biến, nghịch phát triển thành của hàm sốXem thêm: Xóa Cuộc Trò Chuyện Trên Skype, Hướng Dẫn Xóa Lịch Sử Chat Trên Skype


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp annexsport.store
Cảm ơn chúng ta đã sử dụng annexsport.store. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?